ווארעם

(אַריבערגעפֿירט פון ווארים)

א ווארעם איז א קריכעדיגער באשעפעניש וואס האט נישט קיין ביינער און גלידער.

א רעגנווארעם

אין דעם זענען אריינגערעכנט הונדערטער סארט בעלי חיים.


ווערים אין אידישקייט

רעדאַקטירן

אזוי ווי עס איז זייער א הארבער איסור צו עסן תולעים און עס טרעפט זיך אסאך אין געוואוקסן אז עס איז פארפּעסטיגט מיט ווערים, איז היינט דא פירמעס אזוי ווי בודק און דאס גלייכן וועלכע פארקויפן געוואשענע ירקות מיט א הכשר אז עס איז נקי מחשש תולעים.

צווישן די ירקות וואס מען טרעפט אסאך ווערים זענען: