ר' וואלף דייטש, אן אייניקל פון ר' סענדער דייטש וועלכער האט געדינט אלס רעדאקטאר פון "דער איד", איז דער פאליטישער קאלומניסט פאר דער איד; פאליטיש איז דייטש שטארק קאנסערוואטיוו געשטימט.

ר' וואלף ארבעט אויך פאר ר חיים הלוי העלער, אין מרכז מוסדות סאטמאר.

ר' וואלף פלעגט זיין א שטארקער שטיצער פון די ארונים פראקציע, אבער מיט די צייט האט ער זיך אפגעלאזט פון זיי און היינט דרייט ער זיך אין דינוב'ער קהילה אין וויליאמסבורג