פרשת ואתחנן

סדרה אין ספר דברים
(אַריבערגעפֿירט פון ואתחנן)

פרשת ואתחנן איז די צווייטע סדרה אין ספר דברים.

מען לייענט פרשת ואתחנן דעם שבת נאך תשעה באב (דאס הייסט, י"א אב, י"ג אב, ט"ו אב אדער ט"ז אב).

אין דער סדרה ווערט דערמאנט:

מען לייענט די הפטורה ״נחמו נחמו עמי״ (ישיעה קאפיטל מ׳), די ערשטע פון די זיבן הפטורות פון נחמה.

וועגן דעם ווערט דער שבת גערופן ״שבת נחמו״