הצופה איז א מזרחי רעליגיעזע ציוניסטישע צייטונג וואס האט ערשיינט טעגלעך אין משך פון 71 יאהר.

עס איז געגרינדעט געווארן אין כ"ו אב ה'תרצ"ז דורך הרב מאיר בר-אילן. ער איז ערשינען דריי מאל א וואך אין ירושלים.

אום יג טבת תרצ"ח האט ער אהגעהויבן ערשיינען טעגליך און מיט די צייט איז די רעדאקציע אריבער קיין תל אביב.

עס איז יארן לאנג געווען דער טאג צייטונג פון די מזרחי קרייזן אין ארץ ישראל. דאס איז היינט שוין פארמאכט. עס איז געווען אמאל אונטער דעם בעלות פון ר' שלמה בן צבי וואס האט דאס איינגעצוימט צו זיין מער אלס וואכן צייטונג, און די טאגליכער אויסגאבע איז געווארן בלויז צוגעשיקט צו אבאנירערס און נישט צו פארקויפן אין די געשעפטן בלויז דער סוף וואך'כיגער אויסגאבע.

זעט אויך רעדאַקטירן