הערש דוד נאמבערג

יידיש-פוילישער שריפטשטעלער

הערש דוד נאָמבערג (1876, אמשינאוו –1927, אטוואצק) איז געווען אַ ײדיש־העברעאישער שריפֿטשטעלער, יידישיסט און פּובליציסט, דעפּוטאַט פֿון פּױלישן פּאַרלאַמענט (סײם, Sejm), גרינדער פֿון דער יידישער פֿאָלקיסטישער פּאַרטײ, אָנהענגער פֿון ײדיש אַלס נאַציאָנאַלע שפּראַך פֿון ײדישן פֿאָלק. ער האט דערשינען זײנע געזאַמלטע װערק.

פארטרעט פון הערש דוד נאמבערג

נאָמבערג איז אַ באַוואוסטער יידישיסט. אין משך פֿון דער קאָנפֿערענץ פֿאָר דער ייִדישער שפּראַך האט נאָמבערג פֿירגעלעגן צו דעקלאַרירן יידיש ווי אַ יידישע שפראַך (נישט די יידישע שפראַך, נישט זשארגאן). די אונטערשטע שורה האט די קאָנפֿערענץ דאס אנָגענומען.

נאָמבערג איז געווען אַ פֿריינד מיט י.ל. פרץ.

קוואַלן רעדאַקטירן