הערשל וועבער איז דער גרינדער פון הצלה, אן ארגאניזאציע פאר מעדיצינישער הילף וואס געפינט זיך אין אלע שטעט וואו פרומע יידן וואוינען.

הערשל וועבער איז געווען א סקולענער חסיד, וואס האט געוואוינט אין וויליאמסבורג, ברוקלין. אין די תש"ך יארן האט ער אויפגעשטעלט חברה הצלה, וואס גיט ערשטע מעדיצינישע הילף אין א נויטפאל. ער האט פינאנצירט אויך א הכנסת אורחים שטיבל און מירון ווי מען קען באקומען אש"ל 365 טעג א יאר.