הערמאַן (לייב) באָרנשטיין איז געווען א חזן.

ער איז געבוירן געווארן אין פוילן. צום ערשט האט ער געזונגען אין דער אפערע און דערנאך איז ער אריבער צו חזנות.

ער איז געווען חזן אין אזעלכע גרויסע שטעט אין אייראפע ווי אין די שוהל "אהבהת רעים" אויף דער שפיטאלנא גאס אין קראקע, ווארשע, לעמבערג און בודאפעשט.

שפעטער איז ער געגאנגען קיין לידז אין ענגלאנד, און פון דארט קיין קאן וואס געפינט זיך אין פראנקרייך.

זיינע באוואוסטע קאמפאזיציעס זענען: המכבה את הנר (תיקוני שבת), לכו נרננה (סליחות).

בילד פון זיין רעקארד המכבה את הנר http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=4fhcwiy7fwphibi&thumb=4.