צו מיינט איר הערן? אדער סטאפ אדער ער

הער איז אן אויבער בעל הבית איבער א באדינער מען נוצט דאס נאך היינט צוטאגס פארן אנרופען איינעם בלשון כבוד צוליב איר טראדיציאנאלער מיינונג פון חשיבות.