די מיי געזעצן (אין העברעיש: הסופות בנגב ענגליש: May Laws) באצייכנט די פאגראָמען קעגן די יידן צווישן ט"ז ניסן ה'תרמ"א ביז ניסן ה'תרמ"ב אין דרום-מערב פון דער רוסלענדישער אימפעריע (איבערהויפט אין ווו ס'היינט אוקריינע).

פון וועגן די פאגראמען, האבן פיל יידן עמיגרירט צו די פאראייניגטע שטאטן אויך האט זיך דערפאר אנטוויקלט די ציוניזם.