הַמוציא איז איינע פון די ברכות הנהנין, וואס מען מאכט איידער מ'הייבט אן עסן ברויט וואס איז געמאכט פון איינס פון די פינף ערליי תבואה מיט נאך עטליכע תנאים.