היסטאריע פון וויסנשאפט

וויסנשאפט איז א קערפער פון קענטענישן, סיי עמפיריש (פון פראקטישער דערפארונג) סיי טעארעטיש, אויסגעארבעט דורך א גלאבאלער קהילה פון פארשער, ניצנדיג געוויסע טעכניקעס פון אבזערוואציע און דערקלערונג. די קונסט ווערט גערופן דער וויסנשאפליכער מעטאד. די היסטאריע פון וויסנשאפט ניצט די מעטאדן פון אלגעמיינער היסטאריע.

וויסנשאפט האט זיך אנטוויקלט פון פראקטישע נויט און אויך פון פילאזאפישע פארשונגען. די וויסנשאפטליכע רעוואלוציע האט אנגעהויבן אין אייראפע דעם 13טן יארהונדערט און דערגרייכט איר שפיץ אין דעם 16טן יארהונדערט.


שיטות אין דער היסטאריע פון וויסנשאפטרעדאַקטירן

וויסנשאפט פון די אור-אלטע קולטורןרעדאַקטירן

די מיטל-יארןרעדאַקטירן

די וויסנשאפטליכע רעוואלוציערעדאַקטירן

מאדערנע וויסנשאפטרעדאַקטירן

זעט אויךרעדאַקטירן