הילטאן האטעלס

(אַריבערגעפֿירט פון הילטאן)

הילטאן האטעלס איז פון די גרעסטע האטעל ביזנעס אין דער וועלט, לויט די לעצטע שאצונג פון אפריל 2007 פארמאגן זיי 2,645 האטעלס און 485,000 צימערן.

די הילטאן האטעלס הויפטקווארטיר

אין יולי 3 האט הילטאן אנאנסירט אז זיי וועלן ווערן אויפגעקויפט דורך די בלעקסטאון גרופע אין א געשעפט געשאצט אויף 26 ביליאן דאלער.