היידינג ענד סיקינג

דאס איז א דאקומענטארישע פילם פון מנחם דאום איבער אמונה און טאלעראנץ נאכן חורבן אייראפע.

עס נעמט אריין זיין באזוך אין פוילן צו רעדן מיט גויים וואס האבן אויסבאהאלטן יודן בשעת דער מלחמה.

וועב לינקעןרעדאַקטירן