היטרוי קאנעקט

באן באדינונג אין לאנדאן

היטרוי קאנעקט איז א באן באדינונג אין לאנדאן פארזארגט דורך היטרוי עקספרעס און ערשטע גרויס וועסטערן  צוזאמען, וואס פארבינדט היטרוי פליפעלד מיט פאדינגטאן סטאנציע. די ליניע פאלגט די זעלבע רוטע ווי די היטרוי עקספרעס באדינונג אבער מיט עטלעכע סטאנציעס אונטערוועגס, אזוי פארבינדנדיק פארשידענע לאקאציעס אין מערב לאנדאן מיט אנאנד, דאס פליפעלד, און צענטראל לאנדאן. די באן פארט יעדע האלבע שעה א גאנצע טאג און  אוונט.

היטרוי קאנעקט 360 ביי אילינג בראדוויי