הארנסטייפל (הויף)

רבישער הויף

הארנסטייפל איז דער נאמען פון א דארף אין היינטיגער אוקראינע וואו רבי מרדכי דוב טווערסקי, אן אייניקל פונעם טשערקאסער רבי'ן, האט אויפגעשטעלט זיין הויף.

דער היינטיגער רבי פון הארנסטייפל איז רבי מיכל טווערסקי פון מילוואקי.