א האַמער איז אן ארבעט ווערקצייג וואס באניצט צו אריין קלאפן א טשוואק אין שטיין אדער אין האלץ כדי צו באהעפטן צוויי זאכן. נאך אין די אוראלטע צייטן האט דער מענטש שוין זיך באניצט מיט אן האמער כדי צו צערייבן עסנווארג וכדומה.

אן האמער