ה'ר איז געווען דער צוויי הונדערטסטער יודישע יאהר אינעם זעקסטן טויזנט צו בריאת העולם.

עס איז געווען א געווענליכע יאהר, הכז, און ערב שמיטה מיט 354 טעהג.

צום גדליה, שבעה עשר בתמוז, און תשעה באב זענען געפאלן אין שבת און דערפאר געווארן נדחה אויף זונטאג.

אויפן יוליאנישער קאלענדאר האט זיך עס אנגעהויבן סעפטעמבער 10 1439 און געענדיגט 28סטן אויגוסט 1440.