דרך החיים איז א ספר פון פסקי הלכות למעשה אויפן סדר פונעם שלחן ערוך, ספעציעל געווידמעט פאר פשוטע מענטשן וואס זענען נישט קיין לומדים, נתחבר געווען דורך הגאון רבי יעקב לארבערבוים בארימט מיט זיין לומד'ישע ספר חוות דעת אדער נאך זיין שטאט ליסא.

דער דרך החיים איז במשך די יאהרן איבערגעדרוקט געווארן פילצאליגע מאל, אפט אין די סידורים, און איז איינע פון יסודות'דיגע קיצורים און פוסקים אויף הלכה למעשה.

דער סאטמאר רבי רעב יואל טייטלבוים האט באפוילן אז אין די סאטמאר חדרים זאל מען יעדן טאג לערנען הלכות פון דרך החיים.

מהודורותרעדאַקטירן