דער פראָגער גולם איז דער נאמען פון א אידישער שפיל וואס איז געשפילט געווארן דריי מאל דורך חסידישע אינגעלייט, פורים און שושן פורים תשנ"ו. די שפיל דערציילט די מעשה ווי דער מהר"ל פון פראג האט באשאפן דעם גולם, כדי מציל זיין די אידן אין פראָג פון א שרעקליכער גזירה פון עלילת דם.

איבערגעמאכט די שפיל דער גולם פון פראג וואס איז געשפילט געווארן אין יאר תשד"מ. די שפיל האט געהאט א השגחה פון התאחדות הרבנים און איז געשפילט געווארן פאר באלד פיר טויזנט מענטשן אין בושוויק.

דירעקטארן

רעדאַקטירן
 • ברוך יודא לעבאוויטש = דירעקטאר‏[1]
 • לייבי שטויבער = דירעקטאר‏[1]
 • אהרן שמואל פרענקל = פארשטעלונגען און פראפס, פון SPAF Productions
 • שאול גרינפעלד = פראדוצירער
 • יוסי פרענקל = מהר"ל מפראג
 • חיים פרענקל = גלח טאדיעס
 • שמואל פרידמאן = טאטע
 • שרגא הירש = איידעם
 • ישראל פנחס פריד = גולם
 • מרדכי הערש הערשקאוויטש = באדינער
 • טירנאער = משה'לע
 • ישעיה בערנאטה = פאליציי

רעפערענצן

רעדאַקטירן
 1. a b אויך רעזשיסאר פון בייגעשטאנען דעם נסיון

וועבלינקען

רעדאַקטירן