דער נסתר איז דער פּען־נאָמען פון פּנחס קאַהאַנאָוויטש (1 נאָוועמבער 1884, באַרדיטשעוו - 4 יוני 1950), אַ גרויסן יידישן שרייבער, איבערזעצער, קריטיקער און דענקער. די באַרימסטע ווערק זיינע איז דער ראָמאַן "די משפּחה מאַשבער".

ביאָגראַפיע

רעדאַקטירן

פּנחס קאַהאַנאָוויטש איז געבאָרן געוואָרן אין באַרדיטשעוו אין אַ חסידישער משפּחה. זיין פאָטער, מנחם מענדל קאַהאַנאָוויטש איז געווען אַ פיש הענדלער. פּנחס האָט באַקומען אַ טראַדיציאָנעלע דערציאונג, האָט אָבער דורך ביכער זיך באַקענט מיט השכלה און ציוניזם. דער עלטערער ברודער זיינער, אהרן, האָט זיך פאַרנומען מיט פילאָסאָפיע און קבלה, וואָס צוזאַמען מיט דער חסידישער סביבה האָט משפּיע געווען אויף די טעמעס פון דעם נסתר׳ס ווערק.

אין 1905 האָט פּנחס פאַרלאָזן זיין געבורטשטאָט און האָט זיך באַזעצט אין זשיטאָמיר, וואו ער האָט פאַרדינט זיין פּרנסה אַלס אַ לערער פון העברעאיש אין אַ יתומים־הויז. האָפנדיק צו פאַרמיידן דעם פּריזיוו האָט ער אָנגענומען אַן אַנדער נאָמען.

זיינע ערשטע ווערק שרייבט דער נסתר אויף העברעאיש און בלויז שפּעטער אויף יידיש. אין 1907 דערשיינט אין ווילנע זיין ערשטער בוך לידער אין פּראָזע "געדאַנקען און מאָטיווען". אין 1908 האָט ער באַזוכט קיעוו, וואו ער האָט זיך געטראָפן מיט אַ ריי שרייבער, וואָס האָבן נאָך דער רעוואָלוציע צוזאַמען מיט דעם נסתר׳ן געשאַפן די אַזוי גערופענער "קיעווער גרופּע". זיין צווייטער בוך, אַ זאַמלונג מעשיות "העכער פון דער ערד", איז געווען אַרויס אין 1910 אין וואַרשע, פּובליקירט מיט דער אַקטיווער אונטערשטיצונג מצד י. ל. פּרצ׳ן, וואָס האָט אָנערקענט דעם טאַלאַנטירטן יונגען שרייבער.

אין 1912 האָט קאַהאַנאָוויטש חתונה געהאַט מיט רחל זילבערבערג, אַ לערערקע. זייער טאָכטער האָדל איז געבאָרן געוואָרן איין יאָר שפּעטער.

 • געדאַנקען און מאָטיוון (1907)
 • העכער פון דער ערד (1910)
 • געזאַנג און געבעט (1912)
 • מעשהלעך אין פערזן (1918)
 • געדאַכט (1922, 1923)
 • פון מיינע גיטער (1929)
 • הויפּטשטעט (1934)
 • זעקס מעשהלעך (1939)
 • די משפּחה מאַשבער (1939, 1948)
 • קרבנות (1943)
 • דערציילונגען און עסייען (1957)
 • ווידערוואוקס (1969)

רעפערענצן

רעדאַקטירן

וועב לינקען

רעדאַקטירן