דער מאמענט (ווארשע)

דער מאמענט איז געווען א פאפולערע טעגליכע יודישע צייטונג וועלכע איז ערשינען אין ווארשע פון ג׳ חשון תרע"א ביז י תשרי אין יאר ה'ת"ש ווען די געביידע האט אפגעברענט ווען די נאציס האבן באמבארדירט פוילן.

דער גרינדער איז געווען נח פרילוצקי וועלכער האט זי אויך רעדאקטירט צוזאמען מיט זיי פאטער צבי.

דער נאמען איז גענומען פון אן ארגינעלן קאלום וואס צבי פרילןצקי פלעגט שריבן אין דער צייטונג אונזער לעבען.

זי איז געווען דער הויפט קאנקורענץ צו דער היינט.

שרייבעררעדאַקטירן

פאליטישע שטאנדרעדאַקטירן

וועברעדאַקטירן