דער יידישער מאמענט

דער יידישער מאמענט איז א אינטערנעץ צייטונג בלויז אין דער יידיש שפראך וועלכער ערשיינט יעדע וואך.

זיי פארמאגן אסאך אפטיילונגען געווידמעט פאר די יידישע היסטאריע און קולטור.

זיי טוען זיך פינאנצירן דורך ביישטייערונגען און רעקלאמעס.

דער צייטונג האט אויפגעהערט צו ערשיינען סוף אפריל 2014.

אפטיילונגעןרעדאַקטירן

ארטיקלען, מיינונג, עסאטעריק, הומאר, ליטעראטור, שפראך און קולטור, אוואן גארד, אמאל איז געווען, יונג און חסידיש, קאמעלמאכער, טעאטער און פילם, פאעזיע, ווידעאס, ראטא-גראוויאר, רעליגיע, וויסנשאפט, עקסטרע, רעקלאמעס און לעקציעס און נאך

די שרייבעררעדאַקטירן

וועבלינקעןרעדאַקטירן

ייִדיש־שפּראַכיקע צײַטונגען
פֿאַרגאַנגענע צײַטונגען דער יודישע וועקער דער פריינד דער פאקל דער קאנטשיק דאס יודישע ווארט יידישע שטימע הײַנט אונזער טריבונע דאס יודישע טאגבלאט טאג שריפט
1905-1907 1903-1908 1929-1931 1931-1933 1931-1933
הײַנטיקע צײַטונגען פֿאָרװערטס לעבנס פֿראַגן דער אלגעמיינער זשורנאל
זײַט 1897 זײַט 1951
חרדישע צײַטונגען דער איד דער בלאט די צייטונג די חרדישע וועלט אידישע טריבונע
זײַט 2000 זײַט 1962