אפפאלנדיק

(אַריבערגעפֿירט פון דעסיידיאוס)

אפפֿאלנדיקע ביימער זענען ביימער וועלכע'ס בלעטער פאלן אראפ ווינטער.