א דענקער איז א מענטש מיט א ברייטן פארשטאנד, וואס האט א טיפע און גרונטליכע הבנה איבער נאטור. דאס טיטל דענקער ווערט צוגעטילט צו פיליזאפן אדער מענטשן וועלכע דערגרונטעווען זיך אין וויסנשאפט, ווי חכמת התכונה, חקירה אין אמונות ודעות.

טראצדעם וואס דער דענקער באזיצט די טאלאנטן צו מערערע חכמות און וויסנשאפט, אויסער דעם פראפארץ פון חקירה, איז דער דענקער געבליבן דער טיטל ווי פילאזאף, וואס שטרייכט אונטער זיין וויסנשאפט אין העכערע, געטליכע פארשטאנד אין די בריאה.

צווישן די גרעסטע אידישע דענקער און פיליזאפן ווערן פאררעכנט:

רבי משה בן מימון, דער רמב"ם

רבי יוסף אלבו, דער עקרים

רבי יהודה הלוי, דער כוזרי

דער אבן עזרא, ר' אברהם בן מאיר.

פון די גרעסטע גוי'ישע דענקער ווערן פאררעכנט:

אלעקסאנדר דער גרויסער, אדער אלכסנדר מוקדון.

סאקראטעס

זיין תלמיד פלאטו אדער, ווי ער ווערט אנגערופן אין די ספרים אפלטון

זיין תלמוד אריסטא