די פּאַליטרע איז א בוך פון לידער געשריבן דורך ראשעל וועפרינסקי און ערשינען אין מדינת ישראל אום ה'תשכ"ד דורכן י. ל. פרץ פארלאג.

די זאמלונג איז אן אפקלייב פון לידער וועלכע זי האט געשריבן אין די יארן 1919-1963.

דאס בוך באשטייט פון איבער הונדערט לידער איבער פארשיידענע טעמעס, איינגעטיילט אין פיער אפטיילונגען אין א ס"ה פון 125 זייטן.

אט אזוי הייסן די אפטיילונגען:

  • מיינע דרימלענדיקע פענצטער
  • געזאנגען צו דיר
  • פּאָרטרעט פון מיין יונגשאַפט
  • בורשטין-בלייך

וועב לינקען רעדאַקטירן