דוד עקשטיין איז איינער פון די ראשי הקהל פון קהל יטב לב (ארונים) ד'סאטמאר פון קרית יואל, איז אויך פון די פירער פון די ווילעדש מאנרוי. ער איז א גרויסער גביר און א פארזיכערונגס מעקלער.

סקאנדאלןרעדאַקטירן

גאר לעצטנס האט ער זיך פאראמפערט מיט נחום ראזענבערג, וועלכער פארלאנגט שטרענגערהייט אז דוד זאל רעזיגנירן פון דער משמרת הצניעות ארגאניזאציע צוליב דעם וואס, לויט נחום'ס באשולדיגונג, פירט ער א קארופטירטע ווערטשאפט.

נאך א שטארקייט וואס דער פארשוין האט איז, אז נאך וואס ער באשמוצט איינעם און עס האט זיך נישט אויסגעארבעט, דאן ווארפט ער אן דעם שמוץ פעקל אויף א צווייטן, א שטייגער אז ער האט קיינמאל זיך נישט באנומען מיט די שמוץ.

אין די נייעסרעדאַקטירן

מיידלעך גייען ארויף אין ישיבה (August 2005)רעדאַקטירן

דוד עקשטיין האט ביי א זיצונג מיט די ניו יארק שטאַטס פאליציי געזאגט, אז די "קיין טרעספעסינג" סיינס וואס הענגען אויפ'ן וועג צום ציון מוז בלייבן, ווייל מיידלעך גייען ארויף אין דער ישיבה צו בחורים, און אזוי קען מען זיי אפהאלטן.

עקשטיין האט זיך פארענטפערט פארוואס ער קען נישט אויספאלגן די פארארדענונג פונעם ריכטער ראזענוואסער אז די סיינס מוזן אראפקומען, זאגנדיג אז זיי האבן א סאך פראבלעמען צווישן בחורים מיט מיידלעך, און עס האלט שוין ביי דעם אז מיידלעך קומען ארויף אין ישיבה דורכן וועג וואס גייט לעבן בית החיים ווייל דארט זעט מען זיי נישט. דערפאר האבן זיי נישט קיין ברירה נאר צו לאזן די סיינס ווייל אזוי האבן די מיידלעך מורא אז מען וועט זיי קלאגן.[פֿעלט אַ מקור]