די דארדאנעלן איז א שמאלער דורכגאס אין טערקיי וואס שייד אייראפע און אזיע. די דארדאנעלן פירן פון דעם ים פון מארמארא צום אגאישן ים.