דאס געזאנג פון מיין הארץ

דאס געזאנג פון מיין הארץ איז א יודישע ליעדער אלבאם געזינגען דורך דודו פישער, ארויסגעגעהבן דורך בידור לעם און פארשפרייט דורך גל סטאר.

דאס איז אויף דער נאמען פון א שפיהל אין יידישפיל טעאטער וואו ער איז געוועהן פון די הויפט שפיהלער.

אינהאלטרעדאַקטירן

דער אלבאם אנטהאלט עלף טרעקס, וואס צוויי האבן מעהר ווי איין ליעד.

 • דאס געזאנג פון מיין הארץ
 • דער קאלאמייער בדחן
 • דעם זיידענס חלום
 • פאפיראסן
 • היי ציגעלעך
 • בעלז \ ראזשינקעס
 • אונטער דיין ווייסע שטערן
 • וואס איז געווארן פון מיין שטעהטעלע
 • אויפן וועהג שטייט א בוים
 • מאמעלע - א בריוועלע דער מאמע'ן - אוי מאמע
 • חזנים אויף פראבע

וועב לינקעןרעדאַקטירן