דאדולא אקהונד אדער מולא דאדולא איז א טעראריסט פון אפגאניסטאן, ער איז געווען ביז זיין טויט דער אנפירער פון די גערילא קאמף פון די טאליבאן אנקעגען די אמעריקאנער געשטיצטע פרא-דעמאקראטישע קארזאי רעגירונג פון אפגאניסטאן.