טעם אדער געשמאק איז איינער פון די פינף חושים. עס מיינט פילן, מען קען פילן די געשמאקייט פון עסן און טרינקן. עס איז זייער גוט וויל אזוי גיבט דאס חשק צו עסן און טרינקן און נישט חלילה שטארבן פון הונגער. אויב איז דאס איז נישט צו געשמאק קען מען צולייגן זאלץ צוקער און פעפער מאכן מענטשן לעבן.

טעם אויף לשון קודש מיינט פשט, ווייל עס געבט אריין א טעם בשעתן טאן די מצווה אז מען זאל דאס טאן מיט געפיל.