חוש אדער שפירן איז פון די חושים ווי טאפן, זען, הערן, שמעקן, טעם, באלאנץ און נאך, וואס האט נישט צוטאן מיט עמאציע.

שפיראכץ

אידישקייט רעדאַקטירן

לויט דער מסורה איז דא פינף חושים, אבער היינט צוטאגס זאגן די וויסנשאפטלער פון מערערע.