חוש אדער אין יידיש שפירען איז די חושים פון פילן נישט קיין געפילן. נאר בלויז חושים ווי טאפן, זען, הערן, שמעקן, טעם, באלאנץ און נאך וואס האט נישט צוטאן מיט עמאציע.

שפיראכץ

אידישקייטרעדאַקטירן

לויט דער מסורה איז דא פינף חושים אבער היינט צוטאגס זאגן די וויסנשאפטלער פון מערערע.