גוש חלב איז א דארף אין דעם אויבער גליל ראיאן פון ישראל, עס געפונט זיך זיבן קילאמעטער מזרח פון מירון, איר באפעלקערונג איז מאראניש קריסטליך, און גריכיש ארטאדאקסן, ווי אויך מוסלמענער, די באפעלקערונג איז 2,700, 64% זענען קריסטן,

עס איז אויפן ארט פון אן אלטער שטאט, גוש חלב, וואס ווערט דערמאנט אין דער גמרא, און מען האט געפונען דארט אן אלטן בית הכנסת, און אויך אן אלטן בית עלמין, פון יענער תקופה.

אויף אראביש איז דער נאמען דזשיש, דער בירגערמייסטער הייסט עליאס עליאס,