גדליהו אבערלענדער

(אַריבערגעפֿירט פון גדליה אבערלענדער)

גדלי' אבערלאנדער איז דער זון פון ר' מעכל אבערלענדער. ער האט ארויסגעגבן א ספר וועגן פדיון הבן (פדיון הבן כהלכתו), א ספר וועגן טעויות אין דאווענען (בנתיבות התפילה), ווי אויך א ספר וועגן מנהגי ישראל (מנהג אבותינו בידינו). ער איז די רעדאקטאר פאר דעם קווארטליכן תורה זשורנאל אור ישראל און דעם קווארטליכן חסידות זשורנאל היכל הבעש"ט.

ער איז געווארן אויפגעצויגן אין פאפא וויליאמסבורג און איז אלץ בחור געווארען א חבד'סקער חסיד.

ער וואוינט אין מאנסי און איז היינט דער רב און מנהל פון דעם אוצר הספרים פון חסידות היכל מנחם אין מאנסי.

ער איז א מחותן מיט הרב שמואל וואזנער (בעל שבט הלוי), הרב ווייס ראב"ד מאנטרעאל, אדמו"רי בית דעעש און מיט דעם שאפראנער רב.