ברוסט ווייטאג אדער ברוסט שמערץ,איז א סימפטאם פון א צאל קראנקייטן, און וועלכער ווערט געווענליך פארעכענט אלס א מעדעצינישער נויטפאל.

פארשידענע אורזאכן וואס קענען פירן דערצורעדאַקטירן