אַ בעטאָן-מישער איז אַ געצייג וואס ווערט באַנוצט צו מישן צעמענט מיט זאמד, זשווירן און וואסער צו מאכן בעטאָן. עס זענען דאָ בעטאָן-מישערס וואס ווערן באַנוצט צו פירן די ענדלעכע מישונג פֿון די פֿאַבריק צום קאָנסטרוקציע אָרט.

א מאָבילער האַנט בעטאָן-מישער

פארשידענע סארטןרעדאַקטירן

עס זענען דאָ צוויי הויפט סאָרטן בעטאָן-מישערס:

שטייענדיקרעדאַקטירן

אַ בעטאָן-מישער מיט אַ קליינער פֿאַרנעם, וואס ווערט באַנוצט צו מאַכן קליינע קוואנטומס פֿון בעטאָן און איז מאטאריזירט מיט אן עלעקטרישער מאטאר. נאך אַרייַנפֿירונג די וויכטיגע מאטעריאלן אריין אין דער טאנק איז דער עלעקטרישער מאטאר אקטיוויזירט צו מישן די מישונג. נאך די מישונג איז געמאַכט אַ מענטש אָנבייגט דער טאַנק צו אויסגיסן דער בעטאָן.

מאָבילרעדאַקטירן

 
אַ לאַסטאויטאָ מיט אַ בעטאָן-מישער

אַ בעטאָן-מישער מיט אַ גרויסער פֿאַרנעם וואס ווערט געשטעלט אויף אַ לאַסטאויטאָ. די מאטעריאלן זענען געפֿירט אריין אויטאָמאַטיש ביי אַ בעטאָן פאבריק. אריין זיי ווערן געמישט צו מאַכן אַ גלייַכפֿאָרמיקע פאַסטע.

וועבלינקעןרעדאַקטירן

וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: בעטאָן-מישערס