ביט מיינט איין פינגער (דיג'יט) אין א נומערן סיסטעם וואס איז געבויט אויף די נומער צוויי.

  • ביט קומט פון די ווארט ביינערי דיג'יט ביינערי מיינענדיג צוויי, און דיג'יט מיינענדיג פינגער.

זעה אויך

רעדאַקטירן