מעקט נישט אויס קיין בלעטער! --פוילישער 07:22, 1 סעפטעמבער 2020 (UTC)


הער שוין אויף מיט די אלע שטותים. נאך איין מאל ווערט אייער קאנטע בלאקירט. --פוילישער 17:44, 10 סעפטעמבער 2020 (UTC)

שוין גענוג. --פוילישער 23:09, 18 נאוועמבער 2020 (UTC)

אָנהייבן אַ דיסקוסיע מיט אברהם סופר ירושלם

אָנהייבן אַ דיסקוסיע