דער ניק איז נישט קיין אהרוני ח"ו.
yi ‫דער באַניצער רעדט יידיש אַלס מוטערשפּראַך.