אהבה אהבה אהבה
בֶּאֱ-לֹ נָשִׂים מִבְטַחֵנוּ
ישראל בטח ביהוה, כי לישועתך קוינו כל היום

להיות עם חופשי בארצינו ארץ ציון וירושלים