איך בין א חסידישער באנוצער וואס לאכט אין די פויסטן פון יודל מיט אלע זיינע נעמען (יעדע מינוט א אנדערע נאמען, ווען איר וועט זען איך שלאג זיך מיט איינעם זאלט איר וויסן אז סאיז יודל אדער אבישי מיט אן אנדערע נאמען), איך קען א גוטן יאפאניש, מיין צווייטע שפראך איז אידיש.

איך בין דא דזשאסט פאר די פאן זיך צו שלאגן מיט יודל. איך האב געהערט אז דא קען מען האבן פאן בין איך אהערגעקומען.