ווילהעלם דער צווייטער, קייסער פון דייטשלאנד - אנדערע שפראכן

ווילהעלם דער צווייטער, קייסער פון דייטשלאנד איז פֿאראן אין 100 אנדערע שפראכן.

צוריקקערן צו ווילהעלם דער צווייטער, קייסער פון דייטשלאנד.

שפּראַכן