די ארטאדאקסישע קאנצעליי (אמטליך: "צענטראל-קאנצליי פון די אויטאנאמישע ארטאדאקסישע קהילות אין אונגארן"; אונגאריש: Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitfelekezet Központi Irodája) איז געווען דער אידישער רבנישער כח וואס די רעגירונג אין אונגארן האט צוגעטיילט פאר דער ארטאדאקסישער געמיינדע.

שפעטער ווען אונגארן האט פארלוירן די ערשטע וועלט מלחמה, און מען האט אוועק געשניטן שטיקער פון עסטרייך אונגארישע אימפעריע, איינס פון די שניטן געווען זיבנבערגן וואס איז אריבער קיין רומעניע דעמאלטס האט די רומענישע רעגירונג פארלאנגט אז זיי זאלן זיך אפטיילן און מאכן א באזונדערע קאנצעליי.

דער ערשטער פארזיצער פון קאנצעליי איז געווען הרב קאפל רייך, וואס ער איז אויך פריער געווען א דעפוטאט אינעם אונגארישן פארלאמענט.