אפענער קאד באצייכנט א קאמפיוטער פראגראם וואס איז אפן און פריי פאר אלעמען סיי מיט זיך נוצן מיט דער פראגראם און סיי מיט ענדערן דער אינסטרוקציע לויטן פראגאמירערס ווילן. דער צוועק פון דער מעטאד איז צו לאזן דאס פראגראם זיך אנטוויקלען אויפן בעסטן און שנעלסטן אויפן.

צום ביישפיל, די אפערירן סיסטעם לינוקס איז אן אפענע אינסטרוקציע. קעגנשטעל איז מייקראסאפטס פראגראמען וואס זיינען קאמפאלירט און עס איז א פארשלאסענער קאד.

זע אויךרעדאַקטירן