לינוקס איז א קאמפיוטער אפערירן סיסטעם ענלעך צו יוניקס, וואס מען האט ארויסגעלאזט צום ערשטן מאל אין 1991.

לינוקס
kernel.org

דער נאמען לינוקס קומט פון לינוס טארוואלדס, דער באשאפער פונעם לינוקס קערנדל.