אלפרעד יאדל אבסערט גענעראל פונעם ווארמאכט. ער איז באשטימט געווארן ביים נירנבערג פראצעס ווי א קריג פארברעכער און מען האט אים געטויט לעגאליש.

אלפרעד יאדל