אלעגאריע איז די תורת המשל והמליצה.

אלעגאריע איז א ליטעראטישער זשאנער.