א ים איינגאס איז א וואסער-קערפערשאפט וועלכע זיצט ארומגענומען מיט טריקענישן פון דריי זייטן אבער איז באהאפטן צו א גרעסערן וואסער (געווענליך אן אקעאן) פון איין זייט.

באוואוסטע איינגאסן אין דער וועלט זענען:

זעט אויךרעדאַקטירן