א ים איינגאס איז א וואסער-קערפערשאפט וועלכע זיצט ארומגענומען מיט טריקענישן פון דריי זייטן אבער איז באהאפטן צו א גרעסערן וואסער (געווענליך אן אקעאן) פון איין זייט.

דער גאלף פון אקאבא און דער גאלף פון סועץ

באוואוסטע איינגאסן אין דער וועלט זענען:

זעט אויך רעדאַקטירן