אורין איז די פליסיגע אפפאל פון פארדייאונג.

שתן

אידישקייט

רעדאַקטירן

מען מאַכט אַ ברכה "אשר יצר" צו לויבן און דאנקן גאָט.

"מי רגלים" האט מען געהאלטן פאר עפעס וואס קען דינען אלס פארפום, אזוי ווי עס שטייט אין דער גמרא‏[1] "והלא מי רגלים יפין לה (צו קטורת) אלא שאין מכניסין מי רגלים במקדש".

אבער לויט געוויסע מפרשים איז מי רגלים נישט אורין וואסער נאר א מין וואסער וואס איז היינט שוין נישט בנמצא, און האט טאקע אויך געשטונקען ווי אורין האט מען עס נאר אזוי גערופן אבער עס איז נישט געווען אורין.

אנדערע סארטן מענטשליכע אפפאל

רעדאַקטירן

רעפערענצן

רעדאַקטירן
  1. תלמוד בבלי, מסכת כריתות, דף ו