אורח חיים

אפטייל פון שולחן ערוך

אורח חיים (יידיש: דער וועג פון לעבן) איז דער ערשטער חלק פון די פיר חלקים טור און שלחן ערוך.

עס איז איינגעטיילט אין דריי חלקים:

  • חלק אלף באציט זיך צו הלכות וואס זענען שייך טאג טעגליך, פון ווען מ'שטייט אויף צופרי ביז מ'גייט שלאפן ביינאכט. עס אנטהאלט בסך הכל צוויי הונדערט-איין-און-פערציג סימנים.
  • חלק בית איז אלץ וואס איז נוגע צו הלכות שבת און די ל"ט מלאכות. עס גייט ביז סימן תטז.
  • חלק גימל איז הלכות פון אלע ימים טובים און ספעציעלע טעג דורכאויס דעם יאר. עס בייסט זיך אן ביי הלכות פון ר"ח און ענדיגט זיך ביי פורים.

אלע דריי חלקים צוזאמען באשטייען פון תרצז (זיבן הונדערט-זיבן-און-ניינציג) סימנים.