אונטערן פענסטער

אידישע שפיל

אונטערן פענסטער איז א אידישע שפיל און איז די צווייטע אין סעריע פון אונטערן פארשטעלונגען וואס ווערן געשפילט דורך חרדי'שע שפילער אנגעפירט דורך נייהויז פראדוקציעס. נאכפאלגענדיג די ערשטע אונטערן שפיל אונטערן באנק. אונטערן פענסטער איז געשפילט געווארן חול המועד פסח תשס"ו אין קווינס קאלעדזש און איז ערשינען אויף די. ווי. די. פארמאט א קורצע צייט נאכן שפיל. דער שפיל געדויערט 4 שטונדען.

נאראטיוו רעדאַקטירן

דער שטייער באאמעטער וועלכער איז באשווינדעלט געווארן דורך אן אונטערוועלט פארשוין מיטן נאמען זיגי, איז געראטעוועט געווארן און באקומען הילף פון דעם אידישן ראש הקהל. אלס נקמה האט זיגי פארכאפט דעם ראש הקהלס קינדער אינמיטן פירן דעם סדר אום פסח און באהאלטן אין קעלער פון זיין אונטערוועלט פריינד מעטעק. עס איז געלונגען צו ראטעווען בלויז איינעם פון די צוויי קינדער, מיט די הילף פונעם שטייער באאמטער און דער קאמישער לאצי. דער צווייטער קינד איז פארקויפט געווארן אויפן שווארצן קינדער מארקעט.

דער אלטער גאווערנאר פון שטאט ווער עס איז שוין זייער אלט און איז מער נישט טויגליך צו פירן דעם שטעט, נעמט אויף זיין זון אלס נייער גאווערנאר. דער שטייער באאמטער העלפט דעם גאווערנאר דערגיין פארוואס די קאסע איז שטענדיג ליידיג און וואו זיין געלט ווערט אים פארשווינדען. דורכדעם ווערט דער אינגער גאווערנאר אויך געוואר ווער עס איז זיין ריכטיגער פאטער, און דער אידישער ראש הקהל טרעפט זיך צוריק מיט זיין זון.

אקטיארן רעדאַקטירן

פראדוקציע רעדאַקטירן

  • פראדוצירט און דירעקטירט דורך אליעזר נייהויז
  • ווידעאו אין פאטאגראפיע דורך פרידמאן פאטאגראפיע
  • די. ווי. די. דעזיין דורך מענדי לענעראוויטש
  • פארשפרייט געווארן דורך חזק אינטערטעינמענט